Pembina dan Pengurus Masjid Jannatul Firdaus

Nama : H. Maman Suparman D.

Jabatan : Ketua Pembina

 

 

 

 

Nama : . Yunardi Yusuf

Jabatan : Wakil Ketua Pembina

 

 

 

 

Nama : H. Rois Raulis Ahmad

Jabatan : Pembina

 

 

 

 

Nama : H. Supriyadi Ayat

Jabatan : Pembina

 

 

 

 

Nama : H. Nugroho Sulistyo

Jabatan : Pembina

 

 

 

Nama : H. Budi Pangarso

Jabatan : Ketua Pengawas

 

 

 

 

Nama : H. Joko Puryanto

Jabatan : PLT. Ketua Pengurus

 

 

 

 

GBR PEJABAT SEKRETARIS

Nama :  kosong

Jabatan : Sekretaris

 

Nama :  Indi Yusuf

Jabatan :  Staff Sekretariat

 

 

 

Nama :  H. Didi Rohendi

Jabatan : Bendahara

 

 

 

 

Nama : H. A.Y. Supriyatna

Jabatan : Ketua Majelis Masjid

 

 

 

 

Nama : Edi Setiadi

Jabatan : Ketua Majelis Ta’lim

 

 

 

 

Nama : H. Iqbal Masrur

Jabatan : Ketua Majelis Ta’lim Muslimin, JFTV dan JF Radio

 

 

 

 

 

Nama : H. Yuli Prapancha Satar

Jabatan : Ketua Majelis Pendidikan

 

 

 

 

 

 

Nama : Hj. Rini Wicaksono

Jabatan : Majelis Pustaka

 

 

 

 

 

Nama : dr. M. Iqbal Hassarief Putra

Jabatan : Ketua Majelis Pemberdayaan Umat

 

 

 

Nama : H. Beni Sumaryanto

Jabatan : Ketua Majelis Pembangunan

 

 

 

 

 

Nama : H. Sugeng Pudjiono

Jabatan : Ketua Majelis Komunikasi dan Sosial

 

 

 

Nama : H. Azharry

Jabatan : Ketua Majelis Pelayanan Jenazah

 

 

 

 

 

Nama : Hj.Lydia Rachma

Jabatan : Ketua Majelis Ta’lim Muslimat

 

 

 

 

Nama : Syamsul Bahri Hasibuan

Jabatan : Seksi Rumah Tangga

 

 

 

 

 

Nama : Aman Tabu

Jabatan : Seksi Rumah Tangga

 

 

 

Nama : H. Doni Dewanto

Jabatan : Wakil Ketua Majelis Sosial & Komunikasi

 

 

 

 

 

Nama : H. Joko Puryanto

Jabatan : Badan Syuro

 

 

 

 

Nama : Bimo Banuaji

Jabatan : Badan Syuro